Nahláste poistnú udalosť!

Kde nahlásiť poistnú udalosť?

Hlásenie škôd zo SR
+421 800 122 222
Hlásenie škôd zo zahraničia
+421 2 496 156 77
Zoznam zmluvných servisov

Hlásenie škôd zo SR
+421 2 29 29 29 29
Hlásenie škôd
poistne.udalosti@axa.assistence.sk
Zoznam zmluvných servisov

Hlásenie škôd zo SR
+421 850 311 312
Asistenčná služba
+421 2 444 500 50
Likvidácie
infolikvidacia@csob.sk

Hlásenie škôd zo SR
+421 2 381 111 17
Asistenčná služba zo SR
+421 800 121 122
Asistenčná služba zahraničie
+421 2 585 722 66
Hlásenie škôd:
likvidacia.sk@generali.com
Zoznam zmluvných servisov

Hlásenie škôd zo SR
+421 850 555 555
Hlásenie škôd zo zahraničia
+421 2 327 842 01
ONLINE Hlásenie škôd

Hlásenie škôd
+421 850 211 411
Online hlásenie škôd (email)

Hlásenie škôd zo SR
+421 850 111 566
Hlásenie škôd zo zahraničia
+421 2 526 272 82
info@kpas.sk

Hlásenie škôd zo SR
+421 850 111 577
Hlásenie škôd zo zahraničia
+421 2 572 816 70
info@koop.sk

Hlásenie škôd
+421 850 111 211
Asistenčná služba zahraničie
+421 2 208 118 11
likvidacia-pu@union.sk
Zoznam zmluvných servisov

Hlásenie škôd zo SR
+421 850 111 400
Hlásenie škôd zo zahraničia
+421 2 582 521 88
cmd@uniqa.sk
Zoznam zmluvných servisov

Hlásenie škôd
+421 2 330 688 05
Asistenčná služba
+421 850 606 060
hlasenie-pu@wuestenrot.sk
Zoznam zmluvných servisov

Neviete si poradiť?

Zavolajte nám!